Chemnitz, Germany | Stadthalle, Chemnitz

  • Käthe-Kollwitz-Straße Chemnitz, SN, 09111 Germany

Concerto Performance with Robert Schumann Philharmonic (Felix Bender)